Nor­disk Efterårslejr 07 Okto­berOkt 201813 Okto­berOkt 2018

Nor­disk

Har du mod på at tage et kom­pe­ten­ce­gi­vende ung­le­der­kur­sus i Island sammen med island­ske unge? Kurset fore­går på lej­rsko­len Laugar i norden af Island.

Du vil der­u­d­over opleve Islands unikke natur og lære den island­ske kultur at kende.

Du vil opleve Guld­fos­svand­fal­det, se en geysir spr­udle og svømme i varme kilder.

Den sidste dag til­brin­ges i Reykjavik.

Kurset vil give dig per­son­lige kom­pe­ten­cer, som du vil kunne bruge i dit udvalgs- og for­e­nings­ar­bejde eller også i skolesammenhæng.

Din pris: 450,- € alt inkl.
(du kan evt. søge et til­skud hos din forening)

Du skal være medlem af en SdU-for­e­ning-/ud­valg- eller gruppe eller gå i én af vores insti­tu­tio­ner, for at kunne til­melde dig!

BEMÆRK:
Der er begræn­set plad­ser til turen og du skal begrunde din ansøg­ning og beskrive, hvor­for det lige netop er dig, der skal have en plads på turen.

Så skynd dig at sende din ansøg­ning, dog senest den 14. sep­tem­ber 2018.

Din til­mel­ding er bindende.

Senest den 20. sep­tem­ber vil du få besked, om du er opta­get på lejren.

Kon­takt­per­son:
Hin­n­erk Peter­sen, tlf. 0178–4507406

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org