Marius Ziska + Axel Flóvent Koncert 12 AprilApr 2024 19:00Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Kon­cert

Det færø­ske band Marius Ziska har med deres nor­di­ske lyd mar­ke­ret sig som et af de mest inter­es­sante navne på den færø­ske musiks­cene. I medi­erne er de blevet sam­men­lig­net med Ásgeir og Bon Iver, og bandet har opnået inter­na­tio­nal aner­ken­delse i løbet af de sene­ste år. Med som sup­port er den island­ske indie-folk sangskri­ver Axel Flóvent der med over 600.000 måned­lige Spo­tify afspil­nin­ger har tur­ne­ret inter­na­tio­nalt med store navne som Mum­ford & Sons.

Nu har du en unik mulig­hed for at opleve begge kunst­nere når de besø­ger Flens­borg­hus den 12.04.2024.

KØB BIL­LET­TER HER: TIX­FOR­GIGS 

Dørene åbner klok­ken 19:00
Kon­cer­ten star­ter klok­ken 20:00
Bil­let­pri­ser: Vok­sen­bil­let: 15 euro – Ung­doms­bil­let (til og med 26 år): 8 euro

Marius Ziska
Marius Zisk­aUd­gav deres fjerde album RÚM i 2023 – et album der tager deres elek­tro­ni­ske pop­mu­sik og færø­ske melan­koli til et nyt niveau. RÚM er nemlig udar­bej­det i sam­ar­bejde med den ver­den­skendte musi­ker Rob Moose (Bon Iver, Phoebe Brid­gers, Paul Simon, Taylor Swift, Ala­bama Shakes), som har kom­po­ne­ret og ind­spil­let stry­ge­rar­ran­ge­men­ter på flere af san­gene. Bandet vandt en Faro­ese Music Award for “Song of the Year 2022” for sing­len “Síggja av nýg­gjum” fra den nye plade, og spil­lede i februar 2023 tre helt udsolgte kon­cer­ter med det Færø­ske Sym­fo­ni­o­r­ke­ster i Nor­dens Hus i Tors­havn til fan­ta­sti­ske anmeldelser.

Axel Flóvent
Verden fik øje på ham i 2015, da han som bare 19-årig skabte debut EP’en “Forest Fires”, hvor alene titelnum­me­ret har over 76 mio. Spo­tify streams. Album­met, som blan­der ele­men­ter af folk og indie-pop, blev over­væl­dende mod­ta­get for sin ærlige lyrik og sine stem­nings­fulde kom­po­si­tio­ner, der evner at berøre lyt­tere dybt. Han fulgte op med EP’erne Quiet Eyes (2017), Tourist (2020) og album­met For Stay By the Sea (2021) til flotte inter­na­tio­nale anmel­del­ser i bl.a. NPR, The Line of Best Fit og Ame­ri­can Songwri­ter. Flóvent har spil­let sup­port tours for bla. Asgeir og Mum­ford & Sons I både Europa og Nor­da­me­rika. Nyeste single “When the Sun Goes Down” udkom i novem­ber 2023 som optakt til et nyt album i der rammer gaden i 2024.

Import to Google Calendar

Sted

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org