Lands­møde 2024 23 MartsMar 2024 13:00Lundweg 2, 24976 Han­dewitt

SdUSty­relse

Ind­skriv­ning af dele­ge­rede og gæster fra kl. 12

DAGS­OR­DEN:

 1. Valg af dirigent
 2. For­man­dens beret­ning til drøftelse
 3. For­man­dens beret­ning til godkendelse
 4. Års­regn­ska­bet til drøftelse
 5. Reviso­rer­nes beretning
 6. Års­regn­ska­bet til godkendelse
 7. Drøf­telse af øvrige beretninger
 8. Behand­ling af ind­komne forslag
 9. Opta­gelse af nye for­e­nin­ger og landsdelsorganisationer
 10. Fast­sæt­telse af kontingent
 11. Frem­læg­gelse af bud­get­for­slag for det inde­væ­rende år til godkendelse
 12. Drøf­telse af det kom­mende arbejde
 13. Valg:
  1. Forkvinde/formand/forperson for 2 år: 
   • Mads Lau­sten, fore­slået af sam­ar­bejds­rå­det ved Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus, Eger­n­førde IF og Eger­n­førde UF
  2. 4 sty­rel­ses­med­lem­mer for 2 år 
   • Linea Kopf – genopstiller
   • Kir­sten Fuhr­mann-Torp – genopstiller
   • Wiebke Ernst – genop­stil­ler ikke
   • vakant
  3. 1 sty­rel­ses­med­lem for 1 år 
   • vakant
  4. Én revisor for 2 år 
   • Kirstin Asmus­sen – genopstiller
  5. Én revisor-sup­ple­ant for 1 år 
   • vakant
 14. Even­tu­elt

Down­load: 

 • Ind­kal­delse
 • Ende­lig dagsorden
 • Bilag til pkt. 6 – Års­regn­ska­bet til godkendelse
 • Bilag til pkt. 8 – For­slag til vedtægtsændringer
 • Bilag til pkt. 10 – Fast­sæt­telse af kontingent
 • Bilag til pkt. 11 – Bud­get­for­slag for det inde­væ­rende år til godkendelse
 • SdU’s års­be­ret­ning 2023
 • Vej­led­ning til afstem­nings­mo­du­let VotesUp

Her finder du alle bilag og filer…

Trykte udga­ver af SdU’s års­be­ret­ning ligger fremme ved selve landsmødet. 

Import to Google Calendar

Sted

Jarup­lund Højskole, Lundweg 2, 24976 Handewitt

Directions

Kunne ikke finde en rute

 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org