Lands­møde 2023 18 MartsMar 2023 14:30Chri­sti­ans­lyst, Nott­feld, 24392 Süder­brarup

SdUSty­relse

Ind­skriv­ning af dele­ge­rede og gæster fra kl. 13.30.  

Dags­or­den: 

 1. Valg af diri­gent 
 2. For­man­dens beret­ning til drøf­telse 
 3. For­man­dens beret­ning til god­ken­delse 
 4. Års­regn­ska­bet til drøf­telse 
 5. Reviso­rer­nes beret­ning 
 6. Års­regn­ska­bet til god­ken­delse 
 7. Drøf­telse af øvrige beret­nin­ger 
 8. Behand­ling af ind­komne for­slag 
 9. Opta­gelse af nye for­e­nin­ger og lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner 
 10. Fast­sæt­telse af kon­tin­gent 
 11. Frem­læg­gelse af bud­get­for­slag for det inde­væ­rende år til god­ken­delse 
 12. Drøf­telse af det kom­mende arbejde 
 13. Valg:
  1. 1. næstforkvinde/næstformand/næstforperson for 2 år: 
   Mads Lau­sten, fore­slået af udval­get FUK (Fritid, Unge og Kultur) 
  2. 2. næstforkvinde/næstformand/næstforperson for 2 år: 
   Søren Brix, fore­slået af KFUM’s IF 
  3. 4 sty­rel­ses­med­lem­mer for 2 år: 
   Isa­belle Bark­holz – genopstiller
   Troels Peter­sen – genopstiller
   Cle­mens Sch­nei­dewind – genop­stil­ler ikke
   Vakant 
  4. 1 sty­rel­ses­med­lem for 1 år:
   Vakant 
  5. En revisor for 2 år:
   Rene Schö­neich – genop­stil­ler 
  6. En revisor-sup­ple­ant:
   Vakant 
 14. Even­tu­elt.

Down­load: 

 • Ind­kal­delse 
 • Ende­lig dags­or­den 
 • Bilag til pkt. 6 – Års­regn­ska­bet til god­ken­delse 
 • Bilag til pkt. 10 – Fast­sæt­telse af kon­tin­gent 
 • Bilag til pkt. 11 – Bud­get­for­slag for det inde­væ­rende år til god­ken­delse  
 • SdU’s års­be­ret­ning 2022 
 • Vej­led­ning til afstem­nings­mo­du­let VotesUp 

Her finder du alle bilag og filer…

Trykte udga­ver af SdU’s års­be­ret­ning ligger fremme ved selve lands­mø­det. 

Import to Google Calendar

Sted

Chri­sti­ans­lyst, Nott­feld, 24392 Süderbrarup

Directions

Kunne ikke finde en rute

 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org