Ladywalk 26 MajMaj 2025 17:00

Gym­na­stik og Fitness

Ladywalk mandag den 26. maj 2025 i Sønderborg

Deltag i en gåtur på 7 eller 12 km og støt en god sag!

Ladywalk har fundet sted siden 2001 og har i 2024 kunnet samle over 23.000 del­ta­gere i 15 danske byer. Dermed er Ladywalk Dan­marks stør­ste éndags­mo­tions­e­vent til kvinder!

Over­skud­det går til orga­ni­sa­tio­ner der støt­ter syg­doms­ramte kvin­der. I 2024 gik over­skud­det til Hjer­te­for­e­nin­gen, KIU og OvaCure.

Pris:
25 € som inklu­de­rer en t‑shirt, lille rygsæk med for­plej­ning samt fæl­lestrans­port i bus fra Flens­borg til Søn­der­borg og retur.

Fæl­lestrans­port:

Fra Exe i Flens­borg kl. 16.30. For­ven­tet afgang fra Søn­der­borg kl. 20.30

Til­mel­ding:

Onli­ne­til­mel­ding på http://www.dgi.dk/202514064000
Ved til­mel­din­gen skal del­ta­ger­ge­by­ret beta­les – dette sker ved brug af dan­kort, kre­dit­kort (Master eller VISA) eller PayPal.

Ved pro­ble­mer med onli­ne­til­mel­din­gen kon­takt Per Kaare på mail: perk@sdu.de eller tele­fon: +49 461 14408217

Til­mel­dings­frist: tors­dag d. 17. april 2025 – der er et begræn­set antal plad­ser. Først-til-mølle-princip.

Vi glæder os til at høre fra dig.

SdU, Det Huma­ni­tære Udvalg, SSF Harreslev 

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org