Jubilæums­ar­ran­ge­ment for de unge 08 Sep­tem­berSep 2023 17:0010 Sep­tem­berSep 2023 10:00Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flens­burg

Unge

For børn og unge i alde­ren 10 – 15 år.

i Idræts­hal­len
med over­nat­ning i BoU/evt. skoler i Flens­borg og Harreslev

Du kan til­melde dig, for kun 10 EUR, til de føl­gende wor­ks­hops på www.dgi.dk/202314000201, der er kun 300 plad­ser (først-til-mølle). Bring your own drik­ke­dunk og lom­me­penge efter behov;al for­plej­ning er inklu­de­ret i prisen.

Der vælges pri­o­ri­tet 1 – 3 

Foto­jour­na­li­ster
Har du lyst at være foto­jour­na­list for en dag? Efter en kort grund­læg­gende intro i foto­grafi, hvor du lærer noget om kama­raet, bil­le­de­op­sæt­ning og kom­po­si­tion, bliver du slip­pet løs, sammen med de andre unge, for at være under­vejs og til de for­skel­lige wor­ks­hops der finder sted. Her kommer du til at doku­men­tere deres fede ople­vel­ser, mens du selv har en fed ople­velse. Det er DIG der skaber stem­nin­gen i bil­le­derne! Bag­ef­ter redi­ge­rer og til­skæ­rer vi dem i fæl­les­skab. Meld dig ind og bliv foto­jour­na­list for en dag!” 

Trial og mountainbike
I denne wor­ks­hop vil der være et bredt tilbud af mulig­he­der for at bevæge sig på to hjul. Der vil stå instruk­tø­rer til både Moun­tain­bi­ke­ing og Trial klar til jer.  

På selve tri­a­l­om­rå­det fra MSC Sch­leswig vil der være mulig­hed for at køre Moun­tain­bike på fast­lagte sek­tio­ner med spæn­dende udfor­drin­ger.  

Hvis du er klar til at afprøve dig på en rigtig tri­al­mo­tor­cy­kel, har du her mulig­he­den.  

Trial er en motor­sport, hvor hastig­hed ikke er vig­tigt. Der­i­mod træner vi evnen til at kon­trol­lere vores motor­cy­kel på sten, træ­stam­mer og sko­v­bund m.m. Trial er ekstrem hånd­te­ring af 2 hjul.  

Da der er et begræn­set antal motor­cyk­ler, vil det dog kun være en chance for at snuse ind i denne sport.  

Det vil også være muligt at tage på nogle kor­tere cykel­ture i det flotte natu­r­om­råde omkring vores wor­ks­hop med en Moun­tain­bi­ke­in­struk­tør.  

Hvis du har din egen trial og har privat mulig­hed for trans­port, er du vel­kom­men til at tage den med. Husk at ind­hente for­æl­dre­un­der­skrift til begge for­mu­la­rer: “Haftungs­verzi­cht over­ord­net” (tysk) og “den fra klub­ben” (dansk). Bring for­mu­la­rerne med under­skrift på samme dag. 

Escape to survive
Kan du godt lide escape rooms og gåder? Er du vild med natu­ren? Vil du lære om out­door og sur­vi­val? Så kom med os! 

Du vil blive sendt på en spæn­dende mis­sion i vild­mar­ken sammen med andre stærke gutter og ben­hårde tøser. Kom afsted med os på land, til vands og måske endda i luften? Løs gåderne, opgradér dine fær­dig­he­der og kom i mål sejere end du tog afsted. 

Tag udfor­drin­gen og oplev noget udover det sæd­van­lige. Orga­ni­se­ret af Dansk Spej­der­korps Syds­lesvig – real adven­tu­res since 1919  

BMX på Schlachthof 
Hvis du kunne tænke dig at afprøve BMX eller du alle­rede har erfa­rin­ger, så kom og vær med til denne Wor­ks­hop. Du behø­ver ikke at tage noget med, bare en drik­ke­dunk. Der er nogle instruk­tø­rer der viser dig hvor­dan man laver de for­skel­lige stunts på en BMX.   

Break dance og Hip Hop kultur
Hva’ så?! Er du til rytme og bevæ­gelse og kunne du tænke dig at sup­plere dine skills på dan­se­gul­vet med nogle seje spe­cial moves? Det bliver for fedt! Du får budt et wor­ks­hop forløb med bre­aking og et lille indslag med hiphop kultur. Del­ta­gerne vil lære en masse ny tricks og lære at lave et show. Der vil være 2 break under­vi­sere fra dan­se­fa­brik­ken i Hor­sens (https://www.dansefabrikken.dk/), som også vil frem­føre et show. Bring sport­støj!  

Hånd­bold
Dansk Hånd­bold­klub Flens­borg har mange års erfa­ring med at spille i den tyske bun­des­liga. Til ung­domswe­e­ken­den vil de give dig mulig­hed for at møde spor­ten og opdage hånd­bol­dens uni­vers. Lige meget om du er helt ny eller alle­rede spil­ler hånd­bold i for­vejen, så vil den her wor­ks­hop få dig til at svede på den gode måde. Bring sport­støj og inden­dørs­sko.  

Maleri for begyndere 
Lær om nogle grund­prin­cip­per i maleri og prøv for­skel­lige tek­nik­ker i en afslap­pet atmos­fære. Og hvem ved, måske du ender med et DIY kunst­værk? Bring gerne ekstra­tøj, som må blive beskidt. 

Stre­e­tart
I denne wor­ks­hop vil du blive klo­gere på stre­e­tart og gra­fitti og du vil blive klædt på til selv at afprøve og blive ska­bende. Bring gerne ekstra­tøj, som må blive beskidt. 

E‑sport
Er du til gaming, eller vil finde ud af, hvad al den her snak om E‑sports egent­lig går ud på? Så skal du melde dig ind i wor­ks­hop i E‑sports. Her kan du afprøve racing simu­la­tor, vir­tual rea­lity bril­ler, sidde ved en rigtig gaming com­pu­ter og spille Fort­nite, LoL etc. Wor­ks­hop­pen er alders­be­græn­set til unge der er fyldt 12 år og opef­ter. 

Musiks­tar­ter
Vi får besøg af nogle dyg­tige unge fra RIA-kol­lek­ti­vet (https://www.riakollektivet.dk/ria-story). Ria Kol­lek­ti­vet er et musi­kalsk fæl­les­skab for unge i Roskilde og omegn. Kol­lek­ti­vet er et åbent fæl­les­skab, hvor der er plads til alle, der vil skabe musik med andre unge. Vi er hel­dige at RIA-kol­lek­ti­vet kommer hele vejen fra Roskilde af for at besøge os i Flens­borg og til­byde en musik-wor­ks­hop. “Vi skaber musik sammen i små grup­per, i større grup­per og på tværs og bruger hin­an­den til at give feed­back og hjælpe hin­an­den musi­kalsk. 

EvoTag og LaserTag
Har du lyst at prøve en tak­tisk shoo­ter, men gider ikke sidde ved en com­pu­ter.. heller ude i det fri afk? Så skal du være med til en wor­ks­hop i EvoTag og Laser­Tag. Du vil blive oplært i brug af udstyr og der vil være rige­lige mulig­he­der for at afprøve for­skel­lige spil fx ”cap­ture the flag”, ”last man stan­ding” og ”teams”. Bring gerne sport­støj, for vi vil være en del i bevæ­gelse!   

Roklub/Roning/SuP/Kajak/Badning
Er du til vand­sport og kan svømme? Vær med til en dejlig dag nede ved Flens­borg Roklub. Her kan du prøve kræf­ter med roning, stand up paddle, kajak og bad­ning. Der går des­u­den rygter om en spe­ed­båd med en tube som træk­ker de modige unge rundt på Flens­borg fjord. Lyder det fedt? Så husk bade­tøj og vær med!  

Tid­stavle
Fredag | 8.9.2023
Kl. 17 Ankomst i Idræts­hal­len i Flensborg
Kl. 18 Aftens­mad i Idrætshallen
Kl. 19–23 For­skel­lige akti­vi­te­ter, disko, hygge og fri leg
i Idrætshallen
Kl. 23 For­skel­lige over­nat­nings­ste­der for­delt i Flensborg

Lørdag | 9.9.2023
Kl. 8–9 Mor­gen­mad på overnatningsstederne
Kl. 9.30 Sam­ling i Idrætshallen
Kl. 10–17 Workshops
Kl. 18 Aftens­mad i Idrætshallen
Kl. 19–23 For­skel­lige akti­vi­te­ter, disko, hygge og fri leg
i Idrætshallen
Kl. 23 For­skel­lige over­nat­nings­ste­der for­delt i Flensborg

Søndag | 10.9.2023
Kl. 8–10 Mor­gen­mad på over­nat­nings­ste­derne og hjemrejse

Import to Google Calendar

Sted

Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org