Instruk­tion til airtrack 13 Novem­berNov 2019 16:3018:30Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flens­burg

Gym­na­stik og Fitness

Kur­su­sind­hold
Klar­gø­ring, pak­ning og trans­port af måtten vil blive vist og afprø­vet, lige­som der vil blive givet instruk­tion i de for­skel­lige anven­del­ses­mu­lig­he­der og infor­ma­tion om sikkerhedskrav.

Måtten er kendt som et alsi­digt træ­nings­red­skab for såvel nybe­gyn­dere som øvede gym­na­ster. Det er sam­ti­digt et red­skab, som vækker moti­va­tion til leg hos den udø­vende. Måtten er derfor også meget anven­de­lig til moto­risk træ­ning for såvel børn som voksne.

Mål­gruppe
Instruk­tø­rer, hjæl­pe­in­struk­tø­rer, pæda­go­ger, lærere og alle der ønsker viden og inspira­tion til brug af air­track til leg og træning.

Instruk­tør
Jan Hjort Jensen, Aabenraa

Pris
Del­ta­gel­sen i kurset er gratis! Ved udbli­velse opkræ­ves der 10 €

Til­mel­ding
Online til­mel­ding på www.dgi.dk/201914553001 senest den 4. novem­ber 2019

Husk idræt­støj!

Efter fuld­ført kursus udste­des der et air­track-køre­kort, som giver lov til at leje SdU´s airtrack-måtte.

Import to Google Calendar

Sted

Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org