INDRA 07 FebruarFeb 2020 20:0023:00Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Kon­cert

Den ame­ri­kan­ske san­ge­r­inde Indra Rios-Moore er uden tvivl én af de stær­ke­ste soul-gospel-ame­ri­cana stem­mer, vi har mulig­he­den for at opleve i Danmark.

I marts 2018 udkom album­met ”Carry My Heart”, en udgi­velse med egne kom­po­si­tio­ner samt for­tolk­nin­ger med ambi­tiøs spænd­vidde, idét Indra for­tol­ker sange af både sven­ske Robyn og ame­ri­kan­ske Curtis May­fi­eld. I Indras uni­vers er histo­ri­e­for­tæl­lin­gen i høj­sæ­det, og med sin unikke lyd med stærke rødder i soul, gospel, blues, R&B, ame­ri­cana, jazz og roots, for­vand­les kendte sange til noget nyt.

Indra har fundet ind til en lyd og et ganske sær­ligt sam­spil med saxo­fo­nist Benja­min Trærup og bas­sist Thomas Sejt­hen, som udgør kernen i Indra Band. Live sup­ple­res trioen af en stor musi­kalsk kapa­ci­tet i form af den ekvi­li­bri­sti­ske trom­mesla­ger Anders Vester­gaard (Jacob Ander­skov, Cancer osv.), som også er vel­be­van­dret i genrer med stor spænd­vidde. Kvar­tet­tens for­ry­gende alsi­dig­hed sørger for, at kon­cer­ten bliver en ople­velse i inter­na­tio­nal topklasse.

I 2010 kom det roste debutal­bum, ”Indra”, båret af en trio med Indras mar­kante vokal, Thomas Sejt­hens jord­bundne bas og Trærups lyri­ske saxo­fon­spil. Opføl­ge­ren til debu­ten, ”In Between”, høstede prisen for bedste voka­lud­gi­velse ved Danish Music Awards Jazz 2012, og siden er det gået slag i slag for grup­pen. I 2015 udkom album­met ”Heart­land” på det legen­da­ri­ske jazz­la­bel Impulse! Med Heart­land fik Indra sit inter­na­tio­nale gen­nem­brud. Den engel­ske avis, The Tele­graph, pla­ce­rede album­met på sin liste over bedste jazzal­bum i 2015, og inter­na­tio­nale roser fra både anmel­dere, publi­kum samt en Grammy nomi­ne­ring til ”Heart­land” har sat for­vent­nin­gerne op. Det er med disse tre udgi­vel­ser og det nyeste album ”Carry My Heart”, at Indra drager på landevejen.

En kon­cert med Indra tæller egne sange og nye per­son­lige for­tolk­nin­ger af blandt andre David Bowie, Pink Floyd, Steely Dan og Duke Ellington.

Indra:
Indra Rios-Moore – vokal
Benja­min Trærup – saxofon
Thomas Sejt­hen – bas
Anders Vester­gaard – trommer

Se mere her:
www.facebook.com/IndraRiosMoore/www.indrariosmoore.comwww.wedomusic.dk

Bil­let­ter: ssf-billetten.de, +49 461 14408 125, SSFs sekre­ta­ri­a­ter, Akti­vi­tets­hu­set, sh:z Tick­et­cen­ter, Niko­lai­str. 7 FL, Rei­sebüro Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 FL og ved indgangen

Import to Google Calendar

Sted

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org