Hånd­bold­træ­n­er­kur­sus 09 Novem­berNov 2019 09:3012:30Træ­nings­hal­len, Husu­mer Str. 72, 24837 Sch­leswig

Hånd­bold

Gode finter og lækre skruebolde

Er du vild med skru­e­bolde, tri­ck­s­kud, skarpe finter og ligende teknik?

Vil du gerne lære dine spil­lere disse tek­ni­ske færdigheder?

Så skal du del­tage i dette kursus. Her sætter vi fokus på hånd­bold­tek­nik, og hvor­dan man træner dette.

Du får:

  • Viden om tek­nisk træ­ning, hvor­når og hvor­dan det bruges i den dag­lige træning.
  • Ind­sigt i alders­grup­per­nes moto­rik og udvik­ling af denne.
  • Ideer til sjov og ander­le­des hånd­bold­træ­ning med fokus på tek­nisk træning.
  • Ind­sigt i de vig­tig­ste tek­ni­ske ele­men­ter i træningen.

Mål­gruppe: Træ­nere og hjæl­pe­træ­nere for både ung­doms- og seni­o­r­hold, Kur­si­sten skal være fryldt 15 år. Min. 8 maks. 25 deltagere.
DGI instruk­tør: Kri­stian Olsen.
Kur­sus­le­der: Dorthe Bandemer
Sted: Træ­nings­hal­len, Husu­mer Str. 72, 24837 Schleswig
Pris: 15 € med SdU-til­skud, som fak­tu­re­res til SdU foreningerne.
Onli­ne­til­mel­ding: www.dgi.dk/201914653001 senest 25. oktober

Kon­takt SdU Chri­stel Bonde tele­fon +45 461 14408217, christel.bonde@dgi.dk
SdU, Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg

Import to Google Calendar

Sted

Træ­nings­hal­len, Husu­mer Str. 72, 24837 Schleswig

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org