Hånd­boldcamp for 6–10 årige piger og drenge 18 Okto­berOkt 2024 18:0020 Okto­berOkt 2024 13:00Træ­nings­hal­len, Husu­mer Str. 72, 24837 Sch­leswig

Hånd­bold

Hånd­bold­dage med seje skud­fin­ter, dri­blin­ger og hur­tige afleveringer!

Er du vild med hånd­bold? Så skal du med på SdU Hånd­boldcamp, hvor der er fæl­les­skab, kam­me­ra­ter og træ­ning på den sjove måde. Der er masser af fart på, når vi nørder nye hånd­bold­tri­cks og får sjove udfor­drin­ger. Vi giver den fuld gas med træ­ning og øvel­ser, så du bliver bedre til at spille håndbold.

Hvor­for skal du ta’ på Håndboldcamp?

 • Det er sjove dage med høj puls og masser af grin
 • Det giver bedre teknik, hur­tig­hed og styrke
 • Det giver nye kammerater

Du kommer både til at spille kampe, små­spil samt lave andre sjove akti­vi­te­ter. Du kan både være sammen med dem, du plejer at spille med og lære nye kam­me­ra­ter at kende.

Ta’ på SdU Hånd­boldcamp og få:

 • 3 dage med fede håndop­le­vel­ser, sjov og nye venskaber
 • Et læk­kert hånd­bold­sæt bestå­ende af en t‑shirt og en håndbold
 • fuld for­plej­ning
 • en tur i Slesvig svømmehal.

Til for­æl­dre:

Vi tager os godt af dit barn. Vi har stor erfa­ring med at afvikle hånd­boldsko­ler og camps, og vi ved, hvor­dan bør­nene får nogle sjove dage med en god blan­ding af sjov, leg og hånd­bold. Bør­nene bliver trænet af dyg­tige og erfarne træ­nere, der kan sikre, at I får nogle glade, men også trætte børn med hjem.

Prak­tisk info

Hånd­boldcam­pen afhol­des fra fredag den 18. okto­ber kl. 18:00 til søndag den 20. okto­ber 2024 kl. 13:00

Du må del­tage, såfremt du er medlem i en dansk ung­doms-/idræts­for­e­ning, i et børne- og ung­doms­hus eller går i dansk skole.

Til over­nat­ning i hytter med­brin­ges et lig­ge­un­der­lag, samt sovepose.

Del­ta­ger­ge­byr 75 € (med SdU til­skud) inkl. forplejning,en spil­ler­trøje samt en håndbold.

Sko­le­tea­met består af Step­han Krüger samt instruktører.

Onli­ne­til­mel­ding på http://www.dgi.dk/202414656004 senest 18. sep­tem­ber 2024

Kon­takt: Per Kaare Gild­berg, tele­fon +49(0)461 14408217, perk@sdu.de

Vi glæder os til at se DIG!

Mulig­hed for friplads 

DGI til­by­der fri­plad­ser på idræts­sko­ler og feri­e­ak­ti­vi­te­ter til børn og unge op til 25 år, hvor øko­no­misk støtte er en afgø­rende betin­gelse for deres del­ta­gelse. Kon­takt SdU: kontoret@sdu.de eller René Lange 0178–4507404, og hør mere om mulig­he­derne for en fri­plads. Ansøg­nings­skema på www.sdu.de/friplads

Import to Google Calendar

Sted

Træ­nings­hal­len, Husu­mer Str. 72, 24837 Schleswig

Directions

Kunne ikke finde en rute

 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org