Guidet van­dring i natur­be­skyt­tel­ses­om­rå­det Twed Ager 07 Sep­tem­berSep 2024 11:0013:00

Gym­na­stik og Fitness

På dagens tur kommer vi til det eneste natur­be­skyt­tel­ses­om­råde i Flens­borg, hvil­ket virker ret vildt på grund af sin tid­li­gere mili­tære brug. I den øst­lige del af byen venter mere end 300 doku­men­te­rede plan­tear­ter, 80 mos­sar­ter, over 100 fug­lear­ter og næsten alle ind­fødte padde- og fla­ger­mus­ar­ter på os.

På en cir­ku­lær rute (omkring to timers varig­hed) van­drer vi gennem skoven, kryd­ser sko­venge og Møl­le­bæken, som løber mod fjor­den. Et kort besøg i det alter­na­tive bolig­om­råde ”Wald­dorf” er også inklu­de­ret i vores program.

Dato: lørdag den 7. sep­tem­ber 2024

Start­tids­punkt: kl. 11.00

Møde­sted: Ind­kør­sel fra Oste­ral­lee ved ”Begegnungs­stätte Bre­ed­land” (Oste­ral­lee 169) og så fort­sæt­ter man til ”Flens­bur­ger Reit- und Fahr­ve­rein” (Oste­ral­lee 171 A).

Varig­hed: ca. 2 timer

Pris: 5 €, beta­les kon­tant på dagen

Tour­gu­ide: Jürgen Maßhei­mer (Flens­borg Kom­mu­nes tid­li­gere naturkonsulent)

Til­mel­ding online på: www.dgi.dk/202414504004

Til­mel­dings­frist: 3. sep­tem­ber 2024 (maks 25 deltagere)

For spørgs­mål mm. kon­takt Per Kaare
+49 461 14408 217, +49 1525 1983 476, perk@sdu.de

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org