Guided van­dring i skærbækdalen 05 MajMaj 2024 11:0013:30

Gym­na­stik og Fitness

Skær­bæk­da­len – Gamle kul­tur­land­skab og natur­be­skyt­telse i udkan­ten af byen

Omkring 20 år til­bage købte Flens­borg by næsten 40 hektar land­brugs­jord i den syd­lige del af byen mellem Sofie­gård (Sop­hien­hof) og Sporskifte (Weiche). For at kom­pen­sere for nye byg­ge­om­rå­der er der siden skabt et tæt net­værk af hegn, træg­rup­per, over­drev og våd­om­rå­der. Net­vær­ket af stier er også blevet udvi­det, så der i dag er smukke cir­ku­lære van­dre­mu­lig­he­der. Vi kigger også på histo­ri­ske stene, ople­ver Skær­bæk (Scher­re­bek), Jar­plund Å og Peelwatt og erfa­rer noget om Sofie­gårds begi­ven­heds­rige historie.

Folk i alle aldre er vel­kom­men til at være med, dog gøres der opmærk­som på, at ruten fører igen­nem til dels kræ­vende terræn. Den er derfor ikke egnet til fami­lier med bar­ne­vogn eller per­so­ner med gang­be­svær. Vi går hoved­sa­ge­ligt på van­dre­stier, men skal også klare et par stigninger.

Dato: søndag den 5. mai 2024      Start­tids­punkt: kl. 11.00

Møde­sted: Par­ke­rings­plad­sen ved Fri­e­denskir­che i Flens­borg Sporskifte (An der Fri­e­denskir­che 20, 24941 FL)

Varig­hed: ca. 2 – 2.5 timer.
Bag­ef­ter er der mulig­hed for at få en kop kaffe og en med­bragt sandwich på parkeringspladsen
Friedenskirche.

Pris: 5 Euro, beta­les kon­tant på dagen

Tour­gu­ide: Jürgen Maẞhei­mer (Flens­borg kom­mu­nes tid­li­gere naturkonsulent)

Til­mel­ding online på: www.dgi.dk/202414504002

Til­mel­dings­frist: 1. mai 2024       Maks 25 deltagere

For spørgs­mål mm. kon­takt Per Kaare
Tele­fon: +49 461 14408 217 Mobil: +49 1525 1983 476    Mail: perk@sdu.de

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org