Guided van­dring – Grünes Hufeisen 09 JuliJul 2023 10:30

Gym­na­stik og Fitness

Kom helt tæt på Flens­borg bys spæn­dende natu­r­om­rå­der når den cer­ti­fi­ce­rede natur- og land­skabs­gu­ide Ste­fa­nie Dib­bern og Flens­borg kom­mu­nes tid­li­gere natur­kon­su­lent Jürgen Maßhei­mer invi­te­rer til en guidet tur gennem den 7 km lange “Grønne Hestesko”.

Ruten er blevet navn­gi­vet den “Grønne Hestesko” på grund af dens lighed med en hestesko, når den ses fra oven på et kort. Star­tende ved Laut­rups­bæk og slut­tende i det naturs­kønne Sonwik ved Flens­borg fjord, byder ruten på en male­risk ople­velse med naturs­kønne dale, til­gro­ede naturstier og grønne marker.

Folk i alle aldre er vel­kom­men til at være med, dog gøres der opmærk­som på, at ruten fører igen­nem til dels kræ­vende terræn. Den er derfor ikke egnet til fami­lier med bar­ne­vogn eller per­so­ner med gangbesvær.

Dato: søndag den 9. juli 2023 |Start­tids­punkt: kl. 10.30

Møde­sted: Par­ke­rings­plad­sen ved DRK Wohn­ge­me­in­s­chaft und Pflege, Am Laut­rups­bach 2

Varig­hed: ca. 2 – 2.5 timer.
Ved ankomst i Sonwik giver SdU en soda­vand og en grillpølse.
Sam­ti­dig vil der være mulig­hed for at købe en kaffe i Frieda-Café.

Pris: 5 €

Tour­gu­ide:
Ste­fa­nie Dib­bern (Dipl. Ing. / Zer­ti­fizi­erte Natur- und Lands­chafts­führe­rin ZNLF)
Jürgen Maßhei­mer (Flens­borg Kom­mu­nes tid­li­gere naturkonsulent)

Til­mel­ding via mail til: perk@sdu.de

Til­mel­dings­frist: 30. juni 2023 |Maks 25 deltagere

For spørgs­mål mm. kon­takt Per Kaare
+49 461 14408 217, +49 1525 1983 476, perk@sdu.de

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org