Fami­lie-sprog-festi­val 14 Okto­berOkt 2020 11:0016 Okto­berOkt 2020 13:30Chri­sti­ans­lyst, Nott­feld, 24392 Süder­brarup

Gennem for­skel­lige akti­vi­te­ter bol­trer vi os på dansk og tysk.
For børn fra 5 års alde­ren og voksne med tandem sprog­kur­sus dansk-tysk

Vi går på opda­gelse i, hvad græn­se­sten og min­des­mær­ker er for fæno­me­ner under fest­lige fami­lie­dage på Chri­sti­ans­lyst i Syds­lesvig. Vi bol­trer os på dansk og tysk gennem akti­vi­te­ter i værk­ste­der, i skoven og på bold­ba­nen for at blive bedre til hin­an­dens sprog på en sjov måde.

Dagene er i efter­års­fe­rien og for børn fra 5 års alde­ren og opef­ter samt voksne – for­æl­dre eller bedste­for­æl­dre. Det er for­må­let, at vi mødes på tværs af græn­sen og i pro­gram­met, for at opleve og dele hin­an­dens erfa­rin­ger fra hvert sit hver­dags­liv via sang, sprog­lege og andre aktiviteter.

Spro­gind­læ­ring i tandem er en åben ind­læ­rings­form, hvor per­so­ner med for­skel­lige moder­s­mål arbej­der parvis sammen for at lære hin­an­dens sprog ved at få større viden om part­ne­rens person, kultur og udveks­ler andre informationer.

Del­ta­ger­ge­byr
Prisen er ca. 1.500 kr./200 euro for en fami­lie op til fire per­so­ner. For yder­li­gere del­ta­gende fami­lie­med­lem­mer beta­les 225 kr./ 30 euro pr. barn og 430kr./57 euro pr. voksen.

Til­mel­ding til
www.graenseforeningen.dk/familie-sprog-festival

Infor­ma­tio­ner
Kir­sten Rykind-Erik­sen, rykind@bbsyd.dk, +45 40265489 eller
Dani­ele Cas­per­sen, caspersen.dany@gmail.com, +49 (0) 15201 3512 85

Import to Google Calendar

Sted

Chri­sti­ans­lyst, Nott­feld, 24392 Süderbrarup

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org