Digi­tal Youth Camp 02 Novem­berNov 201903 Novem­berNov 2019Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hus, Süder­str. 86, 24955 Har­ris­lee

DEKK

Er du glad for com­pu­ter­spil og har lyst til, selv at opfinde dit eget spil, byg en saf­te­vands­ro­bot eller bruge dine gode idéer på lyd­de­sign til spil?

Til Digi­tal Youth Camp lærer du de vig­tig­ste søjler i spil­ud­vik­lin­gen at kende: pro­gram­me­ring, lyd‑, robot- og spildesign.

Vi hygger os 100% med de ting du elsker. Nyd også vores seje og spæn­dende aftensak­ti­vi­te­ter og chill med dine nye venner.

Vælg dig ind i et af føl­gende værksteder:

Spil­ud­vik­ling med Scratch
Der venter dig: to dage med spil­ud­vik­ling med det gratis pro­gram Scratch
Vi star­ter fra bunden af, så alle kan være med. Den første dag skal du lære pro­gram­met at kende ved at lave et spil med quiz-spørgs­mål og et labyrint­spil med flere baner. Dagen efter skal vi lave et lidt mere avan­ce­ret spil, hvor man styrer en spil­ler igen­nem en bane og spil­let grad­vist bliver svæ­rere. Der vil også være tid til at arbejde med dine egne projekter.

Har du prøvet Scratch før? Så er du også vel­kom­men til at være med. Du kan evt. arbejde på dine egne pro­jek­ter undervejs.

Musik og lyd­de­sign til spil
Der venter dig: to dage med kom­po­si­tion af din egen musik på iPads og pro­duk­tion af lyd­ef­fek­ter til et fælles computerspil.

Lydsi­den er en utro­lig vigtig og spæn­dende del af ethvert spil. På første dag vil du lære at lave musik på iPad med Garage Band. I grup­per kom­po­ne­rer vi to sange til vores spil. På anden dag skal vi i gang med at skabe seje lyd­ef­fek­ter og andre lyde der skaber en spæn­dende atmos­fære til vores spil. I slut­ning af de to dage har du et spil med din egen musik og dine helt egne lydeffekter.

Gul­dastro­nauts – Saftevandsrobot
Der venter dig: en åben desig­nop­gave hvor du få ind­blik i design­pro­ces­ser, sket­ching pro­gram­me­ring 101, micro­bit-skills, elek­tro­nik-skills og konstruktion.

Design din egen intel­li­gente saf­te­vands­ro­bot, der passer til dit behov! Hvor­dan skal den se ud, og hvor­dan skal den virke? Skal den blande saft eller drinks? Skal der lys og lyd i, hvad skal den
bygges af, og hvil­ken farve skal den have? Sammen finder vi ud af, om det skal være en knap eller en sensor der skæn­ker saften. Se video af vores første test: https://youtu.be/ZmLOrdlXKGk

www.dgi.dk/201914006007 (onli­ne­til­mel­ding senest den 23. okto­ber 2019) – Wee­ken­den koster kun 15 €.

Import to Google Calendar

Sted

Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hus, Süder­str. 86, 24955 Harrislee

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org