FRI­VIL­LIG­HEDS­UD­DAN­NEL­SEN 18 JanuarJan 2024 00:0002 MajMaj 2024 00:00Fre­de­ri­cia Idræts­cen­ter, Vestre Ring­vej 100, 7000 Fre­de­ri­cia, Däne­mark

SdU

Vil I også have flere fri­vil­lige i jeres forening?
Så tag med på DGI’s Fri­vil­lig­heds­ud­dan­nelse i DGI Søn­derjyl­land føl­gende datoer: 18/1, 5/2, 27/2, 2/4 og 2/5 2024

Tag med, hvis du vil: Styrke og frem­tids­sikre din for­e­ning Vide mere om, hvor­dan I skal orga­ni­sere opga­ven Knække koden til, hvor­dan I rek­rut­te­rer flere fri­vil­lige Blive dyg­ti­gere til at moti­vere og aner­kende jeres nuvæ­rende frivillige

Sådan fore­går det
Uddan­nel­sen har 5 modu­ler á 3 timer. I del­ta­ger mindst to per­so­ner fra jeres for­e­ning sammen med andre for­e­nin­ger. Der vil fra gang til gang være opga­ver, som I skal lave i egen for­e­ning, så I får teo­rien ind under huden.

Ansøg om fri­plad­ser til din forening/gruppe hos Maj-Britt, maj-britt@sdu.de  senest den 10. decem­ber 2023.

Til­mel­dings­link hos DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202413853100

 

Import to Google Calendar

Sted

Fre­de­ri­cia Idræts­cen­ter, Vestre Ring­vej 100, 7000 Fre­de­ri­cia, Dänemark

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org