Akti­vi­tets­møde i gym­na­stik & fitness 17 FebruarFeb 2021 18:30
Gym­na­stik og Fitness

Mødet afhol­des vir­tu­elt via Zoom. 

Dags­or­den:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kon­sta­te­ring af stemmeberettigelse
 4. Udval­gets beretning
 5. Øko­nomi
  Regn­skab 2019
  Regn­skab 2020
  Status 2021
 6. Valg
  a. For­mand for 2 år; på valg står: Sally Flindt-Hansen
  b. Udvalgs­med­lem­mer; på valg står: Anne Christensen
 7. Kom­mende sæsons aktiviteter
 8. Even­tu­elt

Mødet kan tilgås via com­pu­ter eller mobiltelefon.

A. Gå til hjem­mesi­den www.zoom.us og klik på ”Bei­tre­ten” hhv. ”Einem Mee­ting bei­tre­ten” øverst på siden

B. Ind­tast føl­gende ”møde-ID”: 960 2527 9741 og bekræft

C. Ind­tast føl­gende kode for at kunne del­tage: 116592 og bekræft

Har du ikke alle­rede instal­le­ret Zoom, bliver du bedt om at gøre det under­vejs i pro­ces­sen. Zoom-appen anven­des både til Android og Apple tele­fo­ner samt PC og Mac computere.

Mødet vil være åbent for del­ta­gerne fra kl. 18.15 og René vil stå til rådig­hed med tek­nisk hjælpe på tlf. 0178–4507403 fra kl. 18.00

https://zoom.us/j/96025279741?pwd=cEhoZms1dzRPUGlmNUkvVlBZeFN0Zz09

Ort­se­inwahl suchen: https://zoom.us/u/aZj9KqLIE

Import to Google Calendar
 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org