Akti­vi­tets­møde i fodbold 28 Sep­tem­berSep 2021 18:30

På Flens­borg­hus, frokost­stuen 2. sal, Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg
(Til­kør­sel P‑plads fra Schif­fsbrücke 42, 24939 Flensburg)

Alle for­e­nin­ger med en fod­bold­af­de­ling bedes sende repræ­sen­tan­ter til mødet.
Kl. 18:30 byder vi på en bid mad
kl. 19:00 går vi over til

Dags­or­den:

 1. Vel­komst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Kon­sta­te­ring af stemmeberettigelse
 5. Udval­gets beretning
 6. Øko­nomi
  a. Regn­skab 2020
  b. Status 2021
 7. Valg
  a. Næst­for­mand for 2 år, på valg står Kim Brenzel
  b. Udvalgs­med­lem­mer, på valg står Frank Gerdsen og Björn Ketelsen
 8. Drøf­telse af SdU´s stævne- og tur­ne­rings-reg­le­ment: Skal reg­le­men­tet til­pas­ses såle­des, at spil­lere må 
  rykkes ned? DGI og DBU har et fæl­les­re­gel­sæt på områ­det. Skal vi i SdU også følge disse regler?
  DBU Jyl­lands tur­ne­rings­reg­le­ment (§7 alder­s­klas­ser): https://bit.ly/3sst2v810.
 9. Kom­mende sæsons aktiviteter
 10. Even­tu­elt

Ven­ligst til­meld jer til christel@sdu.de senest den 23. sep­tem­ber pga. madbestilling.

Import to Google Calendar
 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org