Akti­vi­tets­møde i badminton 01 Decem­berDec 2020 19:30
Bad­min­ton

Mødet afhol­des vir­tu­elt via Zoom. Se vej­led­nin­gen nederst.

Dags­or­den:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kon­sta­te­ring af stemmeberettigelse
 4. Udval­gets beretning
 5. Øko­nomi
  Regn­skab 2019
  Status 2020
 6. Valg
  a. For­mand for 2 år
  på valg står: Ale­xan­der Rambow
  b. Udvalgs­med­lem­mer
  på valg står: Mandy Werl, Niklas Walter, Morten Wietz, Michelle Bischof
 7. Kom­mende sæsons aktiviteter
 8. Even­tu­elt

Venlig hilsen
Ale­xan­der Rambow

Mødet kan tilgås via com­pu­ter eller mobiltelefon.

A. Gå til hjem­mesi­den www.zoom.us og klik på ”Bei­tre­ten” hhv. ”Einem Mee­ting bei­tre­ten” øverst på siden
B. Ind­tast føl­gende ”møde-ID”: 918 6150 7438 og bekræft
C. Ind­tast føl­gende kode for at kunne del­tage: 181356 og bekræft

Har man ikke alle­rede instal­le­ret Zoom, så bliver man bedt om at gøre det under­vejs i pro­ces­sen. Zoom-appen findes både til Android og Apple tele­fo­ner samt PC og Mac computere.

Mødet vil være åbent for del­ta­gerne fra kl. 19.15 og René vil stå til rådig­hed med tek­nisk hjælpe på tlf. 0178–4507403 fra kl. 19.00

Import to Google Calendar
 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org