3 værk­tø­jer til bestyrelsesarbejdet 21 AprilApr 2021 19:3020:30

#HOLD­KON­TAKT

I dette webi­nar bliver I præ­sen­te­ret for 3 værk­tø­jer som styr­ker jeres besty­rel­ses­ar­bejde. I de 60 minut­ter kommer vi rundt om emner som:

  • hvor­dan besty­rel­ses­ar­bej­det kan plan­læg­ges hele året rundt
  • hvor­dan en god over­le­ve­ring fra en person til den anden sikres
  • og kigger på et værk­tøj som afdæk­ker for­e­nin­gens eller grup­pens vig­tig­ste satsningsområde.

I får mest ud af webi­na­ret, når flere fra jeres besty­relse del­ta­ger i det, uanset om det er en for­mand, en afde­lings­le­der eller en bisidder.

Selv­føl­ge­lig er det ikke et krav, at I er flere fra en for­e­ning eller gruppe, som del­ta­ger. Det er en anbefaling.

Efter til­mel­dings­fri­sten får I til­sendt linket til webinaret.

Til­mel­ding: www.dgi.dk/202114003002

Til­mel­dings­frist: søndag den 18.4.2021

Pris: gratis

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org