2LIONS CON­CERT 21 Sep­tem­berSep 202322 Sep­tem­berSep 2023

Kon­cert

Vær med til en aften fyldt med musi­kalsk mang­fol­dig­hed og (mindretals-)kulturel fusion, som du ikke må gå glip af!

Det danske og tyske min­dre­tal præ­sen­te­rer stolt 4 spæn­dende bands fra begge sider af græn­sen, der vil få dig til at danse, synge med og nyde den bedste musik fra begge lande.

Her er de fan­ta­sti­ske bands, du kan se frem til at opleve:

  • THE KUBRIX (DK)
  • LOU (DK – tysk mindretal)
  • NIKLAS BUDIN­SKY (DE)
  • YOUR­DAUGH­TERS (DE – dansk mindretal)

Bil­let­pris: 8 euro
Dør­salg: 10 euro

Så tag dine venner med og lad os sammen skabe en min­de­vær­dig aften fyldt med fan­ta­stisk musik, kul­tur­ud­veks­ling og masser af sjov! Vi glæder os til at se dig den 21. sep­tem­ber på Volks­bad i Flens­borg. Bil­let­link: www.tixforgigs.com/Event/50220

Denne kon­certaf­ten er arran­ge­ret af Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger og Bund Deut­scher Nord­s­ch­leswi­ger i sam­ar­bejde med de fan­ta­sti­ske spil­le­ste­der Volks­bad og Mejeriet.

Hvis du ikke kan del­tage i Flens­borg, så husk, at vi gen­ta­ger showet den 22. sep­tem­ber i Søn­der­borg, når de 4 bands spil­ler på Meje­riet. Du kan finde flere oplys­nin­ger om arran­ge­men­tet på www.sonderborghus.dk.

obs. Lina Bó (DE) er desværre blevet for­hin­dret i at spille kon­cer­ten, men de andre bands spil­ler i stedet lidt længere.

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org