For­e­nings­hånd­bo­gen

Nøglen til For­e­nings­li­vet i Sydslesvig

Hyper­link oversigt

Her finder du alle rele­vante links fra for­e­nings­hånd­bo­gen. Hvis du skulle opdage links der ikke virker eller er for­æl­det, beder vi dig om at kon­takte Maj-Britt via mail (maj-britt@sdu.de).

Side 11: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 26–39

Side 17: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 37

Side 19: Center for fri­vil­ligt soci­alt arbejde’s guide

Side 23: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 106–107

Side 24: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 57

Side 24: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 26–39

Side 32: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 26

Side 36: Abga­ben­ord­nung § 147

Side 42: Abga­ben­ord­nung § 52–54

Side 44: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 670

Side 45: Abga­ben­ord­nung § 52–54

Side 45: EStG § 3 nr.26a

Side 48: Abga­ben­ord­nung § 52–54

Side 49: Bun­des­mi­ni­ste­rium der Finanzen

Side 50: Bro­chure af Slesvig-Hol­stens finansministerie

Side 51: “Frei­stel­lung und Erstat­tung von Verdienstausfall”

Side 57: Anlage 1 zu § 60 in der AO

Side 57: Abga­ben­ord­nung § 52–57

Side 58: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 1631

Side 60: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 823–832

Side 60: Sozi­al­ge­setz­buch VIII § 72a

Side 61: Online-Portal des Bun­de­samts für Justiz

Side 64: StGB § 174–184

Side 70: Bür­ger­li­ches Gesetz­buch (BGB) § 31a afs. 1

Side 73: GEMA’s blan­ket­ter

Side 73: LSV SH’s hjemmeside

Side 75: Hjem­meside fra „Rund­funk­bei­trag“

Side 75: Spotify’s „Sound­track your Brand“ 

Side 80: Juleica’s onli­ne­sy­stem

Side 80: Juleica’s hjem­meside