4.–22. marts 2023
Fer­ni­se­ring 3. marts 2023, kl. 17–19
på Flens­borg Bibli­o­tek (DCBIB)

Efter nogle års pause vender Ama­tør­ud­stil­lin­gen ende­lig tilbage! 

Vi invi­te­rer alle fri­tids- og ama­tør­kunst­nere til at del­tage i Ama­tør­ud­stil­lin­gen 2023. Vis dine unikke kunst­vær­ker frem og vind flotte priser.

Har du et ældre værk lig­gende du gerne vil vise frem, eller er du i gang med at fær­dig­gøre noget nyt og spæn­dende? Så er udstil­lin­gen lige noget for dig.

Mål­gruppe: Fra 16 år og opad

Datoer:

 • Ind­le­ve­ring af værker til dcbib d. 25. februar mellem kl. 12–14
 • Fer­ni­se­ring med kon­cert og bobler d. 3. marts kl. 17–19
 • Udstil­ling fra 4.–22. marts
 • Fini­se­ring med pris­ud­de­ling til kunst­nerne d. 22. marts kl. 18–19
 • Afhent­ning af værker efter finis­se­rin­gen d. 22. marts eller d. 23. marts mellem kl. 12–15

Der vil være en publi­kums­pris til 1., 2. og 3. plads via stem­mer i udstil­lin­gens åbning­sti­der (de samme åbning­sti­der som bibli­o­te­kets åbning­sti­der).
Kunst­vær­kerne udstil­les på egen risiko, dvs. der er ingen beman­ding på udstillingen.

Priser:

 • 1. plads: SdU og SSF Kul­tur­f­la­trate til 2023 (fri entré til alle kon­cer­ter, teater, osv.)
 • 2. plads: 5x gratis entré til selvvalgte SdU eller SSF arran­ge­men­ter i 2023
 • 3. plads: 3x gratis entré til selvvalgte SdU eller SSF arran­ge­men­ter i 2023

Krav

 • teknik, mate­ri­ale og medie vælger du selv
 • du må del­tage med højst 3 ting
 • alt skal være for­sy­net med navn, adresse og telefonnummer
 • bil­le­der skal være gjort klar til ophængning

Til­meld dig via mail til andersp@sdu.de